enro+40-742-002-697
·
office@qlawyers.ro

Raporturile de muncă în contextul #COVID-19

Declararea pandemiei COVID-19 de OMS a creat noi provocări în materia relațiilor de muncă. Soluția pentru gestionarea oricărei crize începe cu o informare corectă.

1. Ce se întâmplă cu CIM-ul?

Contractul individual de muncă al angajaților care se află în carantină sau autoizolare, situații definite de Ordinul nr. 313/26.02.2020, se suspendă de drept. Pe toată perioada suspendării contractului, concedierea salariatului este interzisă!

2. Ce se întâmplă cu salariul?

Pe durata suspendării contractului individual de muncă NU se va plăti salariul. Salariatul va primi în schimb o indemnizațiepentrucarantinăcare reprezintă 75% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, în limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar. Indemnizația va fi achitată de angajator și

va fi recuperată integral din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

3. Muncă la domiciliul fără acordul angajatorului?

Pentru salariații care au în CIM prezăvut că activitatea se desfăşoară la sediul angajatorului, aceștia trebuie să se prezinte la locul de muncă. În caz contrar, angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare.

4. Dacă școlile sunt închise, salariații pot lipsi de la muncă?

Prezența salariatului la locul de muncă reprezintă o obligație contractuală, însă la data de 17 martie 2020 a fost pulicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Prevederile se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere.

5. Prevenirea bolilor profesionale sau îmbolnăvirilor

Angajatorii au obligația de a întocmi un plan de prevenire și protecție precum și de a asigura echipamentele individuale de protecție care să îndeplinească cerințele de securitate și sănătate în muncă specifice locului de muncă.

6. Măsuri pentru mediul de business

– Impunerea unor restricții de călătorie pentru deplasările în interes de serviciu sau personal;

– Cunoașterea permanentă a situației unde se află salariații, precum și dacă deplasările s-au efectuat sau urmează să se efectueze pe teritorii afectate sau vulnerabile;

– Actualizarea documentelor companiei, inclusiv prin introducerea în Regulamentul intern a unor prevederi privind  absența din cauza bolii sau pentru îngrijirea persoanelor apropiate (părinți, copii, rude);

– Implementarea unui protocol pentru vizitatorii societății (dacă este cazul);

– Implementarea unui mecanism intern eficient de raportare a bolilor;

– Flexibilizarea echipelor, inclusiv prin introducerea echipelor de rezervă (back-up); – Menținerea unei comunicări constante cu salariații.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR