en+40-742-002-697
·
office@qlawyers.ro

NFT Terms & Conditions

Termeni și condiții jetoane nefungibile (NFT) AvoCats

 

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

AvoCat NFT/AvoCats NFT – jeton/jetoane nefungibile (eng. non-fungible token) reprezentând o colecție de 2000 de imagini unice, cu pisici având diferite trăsături si accesorii, generate algoritmic. AvoCats NFT sunt generate exclusiv în blockchain-ul Elrond, nefiind asociate cu alte opere similare de pe alte blockchain-uri (ex: Ethereum – Opensea, Solana – MagicEden, Solanart etc.).

Websitewww.qlawyers.ro (QLAWYERS). QLawyers nu este o societate comercială și este guvernată de legislația specifică profesiei de avocat. În considerarea acestui fapt, QLawyers furnizează servicii juridice către comunitatea AvoCats, în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

Autor/Cedent – Persoana cooptata de către QLawyers pentru a crea designul AvoCats NFT.

Transfer de proprietate – Transferul de proprietate se face la schimb cu cryptomoneda EGOLD, prin platforma isengardmarket.io. Un AvoCat NFT este echivalentul a 0.7 egold (egld) în faza de pre-vânzare și 1.4 egold (egld) în faza publică. Destinația fondurilor obținute din transferul de proprietate este confidențială.

Contracte de colaborare – contracte încheiat între QLawyers și terțe părți prin care oferă consultanță juridică specializată comunității AvoCats, în limita acestor Termeni și Condiții, precum și în cadrul implementării proiectului. 

Deținător – orice persoană fizică sau juridică care deține unul sau mai multe AvoCats într-un portofel Maiar sau în oricare portofel din blockchain-ul Elrond. Deținătorul dobândește proprietate exclusivă asupra jetonului atunci când i) îl achiziționează de la Autor; sau ii) îl achiziționează de la altă persoana printr-un smartcontract în blockchain-ul ELROND. Deținătorul se obligă să își apere dreptul de proprietate și să se protejeze în caz de fraudă. Pierderea NFT-ului nu atrage răspunderea părților din aceste Termeni și Condiții.

Dobândire ilicită: Prin dobândirea ilicită a unui AvoCat NFT ca de exemplu prin fraudă, înșelăciune sau furt, accesul deținătorului la comunitate va fi restricționat imediat. În cazul în care cel care a dobândit ilicit un AvoCat NFT a obținut foloase din partea comunității sau a partenerilor, acesta va fi răspunzător în fata legii civile și/sau penale.

Comunitatea AvoCats – grupul închis de pe platforma Discord care conține maximum 2000 de membri deținători de AvoCats NFT și care este deținut și administrat de QLawyers.

Moderator – Persoană/Persoane desemnate să modereze comunitatea în grupul de Discord și în rețelele social media.

Rețeaua QLAWYERS – profesioniști din diverse domenii cooptați în proiectul AvoCats.

Proiectul Avo Cats – Proiect care reunește în jurul său specialiști din domeniul juridic, cu scopul de susține eficient industria cryptomonedelor, a NFT-urilor dar și a altor domenii de business.

Discord – Grup social dedicat comunicarii cu membrii comunitatii.

Maiar – Aplicația mobila pentru detinere/transfer de NFT-uri și cryptomonede care aparține de Elrond.

Egold (egld) – Cryptomoneda blochckain-ului Elrond

Blockchain – Baza de date decentralizată

ELROND – Elrond (simbol EGLD) este prima companie românească de blockchain

Smartcontract – Contractele smart permit executarea de tranzacții credibile fără părți terțe care să valideze tranzacțiile.

 1. ACORD

Prin dobândirea unui AvoCat NFT, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Informarea cu privire la Termenii și condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Dobândirea unuia sau mai multe AvoCats este condiționată de acceptarea acestor condiții de utilizare. De asemenea, Detinatorii unui AvoCat nu sunt investitori in Proiect. Prin achizitia unui jeton au cumparat accesul la Comunitatea AvoCats impreuna cu peneficiile aduse se aceasta calitate, nedevenind asociati ai Proiectrului

 1. CARACTERUL OBLIGATORIU

Aceste Termeni și Condiții sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al deținerii unuia sau mai multor AvoCats NFT, reprezentând acordul de voință dintre dumneavoastră și noi în legătură cu calitatea dumneavoastră de deținător al unuia sau mai multor AvoCats NFT. Dacă una dintre prevederile acestui act se dovedește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care identificați referiri legate de AvoCats NFT sau despre proiect pe alte website-uri, nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDITIILOR

Deoarece Proiectul își propune să se extindă constant și pentru a le face cât mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste Termeni și Condiții se pot modifică oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați website-ul.

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Prin achiziționarea de către dumneavoastră a unuia sau mai multor AvoCats, indiferent de platforma sau modalitatea în care achiziționați jetonul, dumneavoastră intrați într-o relație contractuală cu noi și simpla deținere a unui astfel de jeton este generatoare de drepturi și de obligații atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Obiectul contractului îl constituie acceptarea Deținătorului în comunitatea AvoCats de pe platforma Discord, în schimbul dovezii de deținere a unuia sau mai multe AvoCats.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul dintre QLAWYERS și Deținător încetează la data la care Deținătorul își pierde calitatea de deținător, sau când QLAWYERS este radiată conform dispozițiilor legale.

 1. ADERAREA LA COMUNITATEA AVOCATSNFT

Aderarea la Comunitatea AvoCats se face exclusiv în baza deținerii unuia sau mai multe AvoCats și este destinată exclusiv Deținătorilor

 1. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Simpla deținere a unuia sau mai multor AvoCats este generatoare de drepturi și obligații atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi.

8.1. Drepturile Deținătorilor

Fiecare Deținător are dreptul să participe la toate discuțiile din Comunitatea AvoCats; fiecare Deținător are dreptul de a pune întrebări și a formula propuneri în comunitatea AvoCats; fiecare Deținător poate solicită asistență/consultanță juridică de la QLawyers în limitele prevăzute de lege; fiecare deținător poate participa la evenimentele și promoțiile organizate de către Comunitatea AvoCats, în limita regulamentelor de organizare ale evenimentelor; fiecare Deținător are dreptul la consultanță juridică și asistență furnizată de QLawyers în limitele prevăzute de lege și de statutul profesiei de avocat; fiecare deținător are dreptul la discounturi la serviciile juridice furnizate de QLawyers în limitele prevăzute de lege, de statutul profesiei de avocat și de ghidul orientativ al onorariilor minimale; fiecare Deținător are dreptul de a aduce în dezbatere diverse probleme și propuneri benefice pentru Comunitatea AvoCats; fiecare deținător poate solicita accesul la oricare dintre profesioniștii din rețeaua QLawyers; fiecare Deținător are dreptul de a negocia tariful pentru orice serviciu pe care îl accesează în baza deținerii unui AvoCat, direct cu profesionistul care îl furnizează; fiecare Deținător are dreptul la un discounturi la serviciile QLawyers în limita unui AvoCat, pentru un singur proiect la fiecare 12 luni, indiferent de câte jetoane AvoCats deține.

8.2. Obligațiile Deținătorilor

Fiecare Deținător va beneficia de toate drepturile generate de deținerea unui singur AvoCat, indiferent de numărul de AvoCats pe care îl deține; fiecare Deținător are obligația de a avea un comportament adecvat în Comunitatea AvoCats; fiecare Deținător are obligația de a păstra confidențialitatea contractelor pe care le încheie cu oricare dintre profesioniștii din Comunitatea AvoCats, atât în interiorul ei, cât și în afara acesteia; fiecare Deținător are obligația de a respectă regulamentele de organizare și funcționare ale promoțiilor organizate pentru Comunitatea AvoCats; niciun Deținător nu are dreptul de a ține responsabil QLawyers pentru îndeplinirea contractelor încheiate cu profesioniștii din cadrul rețelei QLawyers; fiecare Deținător înțelege că achiziționarea unui jeton AvoCats este o tranzacție comercială și că nu are niciun interes cu privire la destinația fondurilor obținute din vânzarea jetoanelor; în cazul solicitării unor servicii de la unul din profesioniștii Rețelei QLawyers, fiecare Deținător are dreptul la un discount în limita unui singur jeton, indiferent de numărul de AvoCats NFT deținut de către Deținător.

8.3. Drepturile QLawyers

QLawyers are dreptul de moderator al Comunității AvoCats și poate să angreneze persoane abilitate pentru a o organiza cum consideră cel mai bine pentru binele acesteia; QLawyers are dreptul de a organiza evenimente cu participare fizică, cu participarea exclusiv a Deținătorilor; în cazul organizării unui eveniment cu un număr limitat de persoane, participanții la eveniment vor fi selectați într-un mod cât mai transparent cu putință; în cazul încălcărilor de către Deținători ale regulilor stabilite prin acești Termeni și Condiții, QLawyers are dreptul de a elimina din grupurile de discuții online pe Deținătorii care le încalcă; în cazul organizării de evenimente, atât cu prezența fizică, cât și virtuală, QLawyers are dreptul de a stabili un regulament de organizare și funcționare a evenimentului, obligatoriu pentru Deținători; QLawyers nu este ținut în niciun fel responsabil pentru contractele încheiate între Deținători și profesioniștii din cadrul rețelei QLawyers; QLawyers nu are nicio obligație față de Deținători să precizeze destinația fondurilor obținute din vânzarea jetoanelor AvoCats; orice profesionist din Rețeaua QLawyers care va acorda discount Deținătorilor, îl va acordă doar în limita unui jeton AvoCats, indiferent de numărul de jetoane deținut de Deținător.

8.4. Obligatiile QLawyers

Acordăm o deosebită importanță calității serviciilor pe care le oferim.  Suntem conştienţi de faptul că fiecare client are anumite aşteptări de la avocaţii la care apelează. De aceea, vom încerca să identificăm aşteptările dumneavoastră şi să acordăm servicii corespunzătoare. 

Pe măsura ce o problemă în legătură cu care acordăm servicii de specialitate ia amploare, este posibil ca obiectul sau sfera serviciilor juridice solicitate să se modifice. Ori de câte ori intervin asemenea situații, vom încerca să convenim cât mai curând posibil cu dumneavoastră asupra modificărilor ce urmează a fi aduse obiectului Serviciilor. Vom presta serviciile de specialitate convenite cu dumneavoastră, în conformitate cu ceea ce consideram că reprezintă o interpretare corespunzătoare a legii şi în conformitate cu normele și principiile ce guvernează profesia de avocat. Întreaga activitate pe care o desfăşurăm este supusa procedurilor noastre interne de revizuire, prin care valorificăm vasta experienţă a partenerilor QLawyers. În acest mod, suntem în măsură să asigurăm conformarea la standardele internaţionale recunoscute în domeniu. Ne supunem cerinţelor profesiei de avocat şi acţionăm în conformitate cu acestea. Intenţionăm să acordăm servicii prompte, cu diligenţa şi atenţia cuvenite. Vom face tot posibilul pentru a respecta termenele stabilite împreună cu dumneavoastră (cu toate că sunt posibile amânări cauzate de terţe persoane sau de factori independenţi de voinţa noastră). Pentru a asigura o eficienţă sporită, este important să putem colabora cu dumneavoastră. In calitate de utilizator al serviciilor QLawyers, dumneavoastră veţi stabili strategia pe care urmează să o adoptăm şi ne veţi da instrucţiuni. Serviciile noastre vor depinde în multe împrejurări de promptitudinea cu care dumneavoastră ne veţi furniza informaţiile necesare. Vom trata cu celeritate fiecare solicitare primită de la un Deținător; QLawyers are obligația de a modera chaturile Comunității AvoCats, astfel încât niciun Deținător să nu se afle în situatia de a fi victima unui comportament de tip bullying.

 1. CONFIDENȚIALITATE

Niciuna dintre părţi nu va divulga vreunui terţ, fără consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi nicio informaţie confidenţială sau secretă (incluzând, dar fără a se limita la acesti termeni şi condiţii sau sumele plătite în baza unui contract încheiat QLawyers sau orice alt partener din Reteaua QLawyers) care este primită de la cealaltă parte în scopul prestării sau primirii Serviciilor contractate in considerarea calitatii de Detinator. Fiecare dintre părţi este de acord ca orice Informaţie confidenţială primită de la cealaltă parte va fi folosită doar în scopul prestării sau primirii serviciilor, în baza respectivului contract sau a oricărui alt contract încheiat între Detinatori si QLawyers sau orice alt partener din Reteaua QLawyers.  Prin excepţie, oricare dintre  noi va avea dreptul de a dezvălui Informaţii Confidenţiale aparţinând celuilalt către: (i) propriile societăţi de asigurare sau consilieri juridici; sau (ii) oricare altă terţă persoană, în măsura în care o asemenea dezvăluire este cerută de o lege imperativă, de o instanţă judecătorească, de o autoritate guvernamentală sau cu putere de reglementare sau dacă există  o obligaţie sau cerinţă legală imperativă de a dezvălui o asemenea informaţie, cu condiţia ca, fără a se încalcă o cerinţă legală sau reglementară şi când este rezonabil posibil, cealaltă parte să fie notificată în scris cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de respectiva dezvăluire.

 1. CONFLICTE DE INTERESE

QLawyers va putea presta servicii pentru toți membrii Comunității AvoCats, însă dacă se ivește o situație în care QLawyers să fie nevoită să presteze servicii pentru doi sau mai mulți deținători care au interese contrare, ne rezervam dreptul de a renunța la asistarea/reprezentarea celui care ne solicită asistență mai târziu. Noi prestăm o gamă largă de servicii pentru un număr mare de clienţi şi se poate să fim în poziţia de a presta servicii către persoane sau organizaţii în legătura cu care dumneavoastră consideraţi că se poate naşte un conflict de interese. Deşi am stabilit proceduri prin care să identificăm aceste situaţii, nu putem fi siguri că vom identifica toate situaţiile care există sau care vor exista, în parte şi datorită faptului că nu putem anticipa tot ceea ce o persoana poate considera ca reprezentând un conflict. De aceea, vă rugăm să ne notificaţi în legătură cu orice conflicte în legătură cu serviciile noastre de care luaţi cunoştinţă. Atunci când asemenea conflicte vor fi identificate şi noi vom considera că interesele dumneavoastră pot fi protejate în mod corespunzător prin implementarea unor proceduri adecvate, vom discuta şi vom stabili de comun acord măsurile pe care le vom lua pentru a păstra confidenţialitatea şi pentru a ne asigura ca sfaturile şi opiniile noastre sunt întru totul obiective. În cazul în care nu suntem în măsură să asigurăm soluţionarea corespunzătoare a conflictului de interese, vom lua legătura cu dumneavoastră în vederea încetării serviciilor noastre. Nu vom fi împiedicaţi sau restricţionaţi din cauza relaţiilor noastre cu dumneavoastră, incluzând orice clauză a acestor termeni si conditii, în a presta servicii către alţi clienţi. Procedurile noastre standard la nivel intern sunt destinate a asigura faptul că toate informaţiile care ne sunt comunicate în timpul derulării relatiilor cu dumneavoastra vor rămâne confidenţiale şi că sfaturile şi opiniile pe care le veţi primi de la noi sunt întru totul independente. 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALA

Tot conținutul website-ului www.qlawyers.ro – imagini, video, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea website-ului si este apărat de Legea Dreptului de Autor si de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Orice încălcare a drepturilor de autor, va atrage răspunderea conform legislației în vigoare la momentul încălcării.

12.FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

QLawyers colectează date cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • validarea, si transferul dreptului de proprietate asupra jetonului/jetoanelor cumpărate;
 • rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către Detinători;
 • pentru a asigura accesul Detinătorului la Comunitatea AvoCats;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice.

Toate prelucrările de date se vor face conform Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR), precum și conform legislației naționale aplicabilă la momentul prelucrării. Orice prelucrare de date cu caracter personal va fi legală și echitabilă. Orice informații și comunicări referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal sunt ușor accesibile și ușor de înțeles utilizându-se un limbaj simplu și clar. Vânzarea jetoanelor AvoCats nu este destinată minorilor. De aceea, vârsta minimă a Detinatorilor trebuie să fie de minim 18 ani.

Mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc în Politica de confidențialitate disponibilă aici: https://www.qlawyers.ro/ro/politica-de-confidentialitate/

în Politică de cookies disponibila aici: https://www.qlawyers.ro/ro/politica-de-cookies/ și în Termeni de utilizare disponibili aici: https://www.qlawyers.ro/ro/termeni-de-utilizare/

 1. LIMBA

Acești Termeni și Condiții sunt bilingve și în caz de conflict între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

 1. LEGEA APLICABILĂ

Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea romană. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi trimis spre soluționare instanțelor competente. 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR